Czcionka:

Kontrast:

Prelegenci

Lista prelegentów w najbliższych dniach będzie uzupełniana o kolejne nazwiska osób prowadzących wykłady i warsztaty. Zapraszamy do jej śledzenia!

Zdjęcie: Krzysztof Diks

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki

Profesor nauk matematycznych, informatyk.

Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów.

Wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki UW.

W latach 2016 – 2021 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu pokoleń informatyków.

Opiekun i nauczyciel akademickich medalistów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym.


Zdjęcie: Maciej M. Sysło

prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Wyższa Warszawska Szkoła Informatyki

Matematyk i informatyk. W połowie lat 1960’ przyglądał się, jak uczniowie z III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. Od połowy lat 1980’ włączył się w przygotowanie rzeszy nauczycieli na ekspansję komputerów w edukacji. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a ostatnio – wprowadzenie powszechnego kształcenia informatycznego, obejmującego nauczanie informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Teraz upowszechnia myślenie komputacyjne, jako uzupełnienie tradycyjnych kompetencji 3R – czytania, pisania i rachowania, i konstrukcjonistyczne podejście do uczenia się. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i grantami krajowymi i zagranicznymi. Więcej na http://mmsyslo.pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Marek_Sysło


Zdjęcie: Aleksander Pawlicki

Aleksander Pawlicki

Szkoła Edukacji PAFW i UW

Aleksander Pawlicki jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz – w zakresie rzemiosła trenerskiego – Szkoły Trenerów Akademii SET.

Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje)

Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora i rodzica, a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji. Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu podstawy programowej, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy od lat promuje debatowanie w stylu oksfordzkim animując Warszawską Ligę Debatancką.

Zdarzyło mu się także: prowadzić badania archiwalne i pisać książki o cenzurze w PRL, wydawać gazetę, być dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, prowadzić program TV, współtworzyć muzeum, grać w piłkę w klubie z klasy B, być operatorem młota pneumatycznego w Elektrociepłowni Siekierki, zaprojektować maszynę dla Centrum Nauki Kopernik, uczyć studentów, uczestniczyć w projekcie przesuwania Pałacu Kultury, a także reżyserować i grać w przedstawieniach szkolnych teatrów amatorskich oraz opublikować broszurę o historii Polski pod efektownymi tytułami: po szwedzku – „På upptäcktsfärd i Polen” i po niderlandzku – „Reis naar het onbekende – wedstrijd over de kennis van Polen”. Cyklista.Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Zdjęcie: Grażyna Koba

Grażyna Koba

Migra Sp. z o.o.

Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 40 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej). Od ponad 20 lat jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. Pierwszy podręcznik pt. „Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum” (wydany w 1999 roku) napisała dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.


Zdjęcie: Tomasz Hodakowski

Tomasz Hodakowski

Menedżer ds. sektora edukacji w regionie EMEA, Intel

Obecnie odpowiada za sektor edukacji w regionie EMEA. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach.

Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług.
Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.


Zdjęcie: Aleksandra Katana

Aleksandra Katana

Project manager programów Intel® Digital Readiness

Aleksandra zajmuje się implementacją programów edukacyjnych dotyczących Sztucznej Inteligencji w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w ramach grupy Government Partnerships & inititaives. Wcześniej zajmowała się wdrażaniem projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w British Council i na Uniwersytecie Warszawskim.


Zdjęcie: Karol Cudny

Karol Cudny

Kierownik Zespołu Informatyzacji Oświaty,
Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Edukacji

Absolwent administracji na Politechnice Warszawskiej, ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej i VI edycję Akademii Liderów IT w Administracji Publicznej. Od 12 lat związany w warszawską oświatą, w szczególności w zakresie analizy danych oraz specyfikowania, wdrażania i rozwoju oprogramowania: arkusz organizacji, systemy rekrutacyjne, system do sprawozdawczości. Od dwóch lat kieruje projektem Eduwarszawa.pl – jednym z największych w Europie wdrożeń edukacyjnych MS 365.


Andrzej Jankowski

Intel, Akademia Leona Koźmińskiego

Andrzej Jankowski zajmuje się w firmie Intel współpracą z europejskimi firmami tworzącymi systemy Sztucznej Inteligencji. Jest również zaangażowany w wysiłki firmy Intel, aby uczynić sztuczną inteligencję bardziej dostępną i zrozumiałą poprzez programy edukacyjne skierowane do młodzieży (AI4Youth) i biznesu. Poza Intelem Andrzej prowadzi zającia w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie współtworzył podyplomowy kurs Sztucznej Inteligencji – Biznes.AI.


Zdjęcie: Konrad Sagała

Konrad Sagała

Grupa FB Szkoła z Office 365

Ponad 30 lat w IT, na co dzień zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT, od 15 lat certyfikowany trener technologii Microsoft i Microsoft MVP, w wolnym czasie wspiera edukację w zdalnym nauczaniu.


Zdjęcie: Alicja Kluczek

Alicja Kluczek

Fundacja Rozwoju Informatyki

Studiuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia z informatyki w szkołach ponadpodstawowych.

Zajmuje się także administrowaniem i rozwojem systemów informatycznych Fundacji Rozwoju Informatyki m.in. Systemu Internetowego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Informatycznej Juniorów, konkursu Potyczki Algorytmiczne oraz systemu SZKOPUL.

Opiekowała się reprezentacją Polski na międzynarodowe zawody informatyczne, w tym: Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i organizowaną po raz pierwszy w 2021 r. Europejską Olimpiadę Informatyczną Dziewcząt.  


Zdjęcie: Anna Jędryczko

Anna Jędryczko

Microsoft

Trenerka kompetencji cyfrowych współpracująca ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, koordynatorka zespołów trenerskich w projektach Informatyka bez granic i Zaprogramuj przyszłość, mentorka w programie Solve for Tomorrow. Współtwórczyni map edukacyjnych Minecraft Education Edition. Prelegentka na konferencjach Scratch2018MIT w Bostonie oraz Scratch2017BDX w Bordeaux. Uhonorowana certyfikatami Microsoft: Innovative Educator Fellow 2021-22, Innovative Educator Expert 2021-22, Minecraft Education Edition: Teacher Academy.


Zdjęcie: Sławomir Baturo

Sławomir Baturo

Microsoft

Trener kompetencji cyfrowych współpracujący ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, nauczyciel informatyki w liceum ogólnokształcącym, koordynator zespołów trenerskich w projektach Informatyka bez granic i Zaprogramuj przyszłość, mentor w programie Solve for Tomorrow. Współtwórca map edukacyjnych Minecraft Education Edition. Uczestnik konferencji Microsoft E2 Education Exchange 2017 w Toronto. Uhonorowany certyfikatami Microsoft: Innovative Educator Fellow 2021-22, Innovative Educator Expert 2021-22.


Zdjęcie: Barbara Dubiecka-Kruk

Barbara Dubiecka-Kruk

Microsoft

Ekspertka oświatowa, autorka: programów, podręczników do matematyki i publikacji metodycznych, programów rozwojowych i szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki; trenerka oświatowa, moderatorka design thinking, ekspertka w zakresie pomiaru dydaktycznego i ewaluacji, recenzentka i redaktorka materiałów dydaktycznych.
Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty i kursy (stacjonarne oraz zdalne) dla nauczycieli matematyki, nauczycieli 1-3 i rad pedagogicznych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych, motywowania na lekcjach; stosowania aktywnych metod nauczania; problemowego nauczania; realistycznego nauczania; czynnościowego nauczania matematyki; diagnostyki edukacyjnej, zastosowania technologii w nauczaniu.
Tworzy i uczy tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem takich programów jak m.in Canva, Genially, LearningApps. Autorka bloga oMatmo.pl. Zakochana w możliwościach edukacyjnego funkcjonowania w Minecrafcie, autorka map w Minecraft EE, Microsoft Innovative Educator Expert.


Zdjęcie: Krzysztof Chojecki

Krzysztof Chojecki

Microsoft

Pomysłodawca i współtwórca darmowego projektu edukacyjnego Pi-stacja Matematyka; (www.pistacja.tv), dla którego stworzył ponad 500 filmów z matematyki. Nauczyciel matematyki i menedżer ds. edukacji w Szkole Otwartej w Warszawie.
Szkoli nauczycieli z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, odwróconej lekcji i nauczania zdalnego. Członek grupy Superbelfrzy RP. Współprowadzący dwugodzinnej lekcji online z matematyki, w której udział wzięło 4500 osób. Prelegent konferencji TEDx Milanówek “Co jeszcze mamy do odkrycia?”.

Finalista plebiscytu Polskiego Radia “Nieprzeciętni 2019”. Twórca filmów edukacyjnych z matematyki w Korki.tv – programie edukacyjnym w telewizji METRO na czas pandemii dedykowanym uczniom i uczennicom szkół średnich. Laureat listy 100 roku 2020, która wyróżnia osoby szczególnie przyczyniające się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Inicjator inicjatywy Timszel (www.timszel.pl) oferującej uczniom klas ósmym 40 darmowych lekcji (matematyka, język polski, język angielski, metody uczenia się oraz nawyki wspierające proces nauki) pomocnych w przygotowaniach do egzaminu.

Microsoft Innovative Educator Expert w roku 2022.


Zdjęcie: Artur Rudnicki

Artur Rudnicki

Microsoft

Ekspert Microsoft dla Edukacji, Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.


Zdjęcie: Barbara Michalska

Barbara Michalska

Edu Lead Microsoft

Basia, entuzjastka wszelkich innowacji, które czynią nasz świat lepszym miejscem do życia, a naukę prostszą i bezpieczną. Teraz, gdy technologia stała się nieodłączną częścią codzienności, wierzy, że dzięki jej zastosowaniu uda nam się wspomagać uczenie i przygotować uczniów do wykonywania zawodów przyszłości. W poszukiwaniu metod na budowanie kompetencji przyszłości naszym partnerem mogą być cyfrowe rozwiązania, które stają się pomocnikiem w codziennych zdaniach, ale technologia to dopiero początek tej drogi. Basia to absolwentka Politechniki Warszawskiej, wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz SGH. Zakręcona również na punkcie biegania i fotografii. W Microsoft zajmuje się rynkiem edukacyjnym.


Zdjęcie: Ewa Kołodziejczyk

Ewa Kołodziejczyk

Microsoft

Ewa, doświadczenie pracy w dziale rozwoju i szkoleń dla rynku usług edukacyjnych. Autorka i realizatorka programów szkoleniowo-rozwojowych skierowanych do oświaty, entuzjastka edukacji cyfrowej. Specjalizuje się w tematyce związanej z wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz propagowaniu metodyki kształcenia zdalnego i hybrydowego. .Przez wiele lat prowadziła regionalne i ogólnopolskie spotkania integrujące nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, trenerów oświatowych skupionych wokół obszaru edukacji. W Microsoft wspiera rozwój rynku edukacji, miłośniczka Minecraft Education Edition.


Zdjęcie: Edyta Borowicz-Czuchryta

Edyta Borowicz-Czuchryta

Microsoft

Magister pedagogiki specjalnej i absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie na kierunku anglojęzycznym BA Tourism and Hospitality Management oraz International Business Management.

Od kilku lat jest doświadczonym Ambasadorem programu eTwinning prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w kraju i za granicą. W pracy z dziećmi i młodzieżą bardzo sobie ceni metodę projektu. Jak twierdzi, projekt jest bardzo uniwersalną i elastyczną metodą wykorzystywaną w nauczaniu języka angielskiego. Swój warsztat dydaktyczny szkoliła również na kursie „Teaching English to Young Learners” na Uniwersytecie w Maryland uzyskując stypendium Ambasady Amerykańskiej. W 2017 roku została Nauczycielem Języka Angielskiego BAS Roku 2016 w konkursie zorganizowanym przez British Alumni Society i Oxford University Press. Konsekwencją tego konkursu był fantastyczny czas spędzony w Mayfield School w Wielkiej Brytanii na wymianie doświadczeń.

Certyfikowany edukator z zakresu Minecraft. Miłośniczka tej gry i spędzania czasu z uczniami na polu Minecraft podejmując wspólne wyzwania. Jak sama mówi: nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie. To oni są jej motywacją!

W lipcu 2018 roku dołączyła do grona Microsoft Innovative Educator Experts. Członek grupy Superbelfrzy RP. W październiku 2021 roku nagrodzona Global Teacher Award przez AKS Foundation w Delhi. Od stycznia 2022 r. Ambasadorka AKS Education Award w New Delhi.


Zdjęcie: Marcin Kozakiewicz

Marcin Kozakiewicz

Microsoft

Trener, konsultant i wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Pracował zarówno dla niewielkich przedsiębiorstw jak i międzynarodowych korporacji. W Microsoft zajmuje się tematami bezpieczeństwa i zgodności. Bardzo lubi dzielić się wiedzą i w prosty sposób opowiadać o skomplikowanych technologiach.


Zdjęcie: Marta Wysocka

Marta Wysocka

Nowa Era, III LO w Koninie

Nauczycielka informatyki, koordynatorka ds. IT w III LO im. C. K. Norwida w Koninie, w którym pracuje od 2000 roku, entuzjastka nowych technologii.

Od września 2019 roku posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. W ostatnim roku otrzymała również wyróżnienie Microsoft Innovative Expert Educator Fellow.


Zdjęcie: Przemysław Szydzik

Przemysław Szydzik

Nowa Era

Absolwent matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 roku związany z czołowymi wydawnictwami edukacyjnymi: PWN Wydawnictwem Szkolnym i Nową Erą. Współpracował z wieloma autorami publikacji informatycznych. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli informatyki.

Redaktor merytoryczny serii „Informatyka na czasie” wydawnictwa Nowa Era, której podręczniki zostały uznane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne za najlepsze polskie książki informatyczne w latach 2021 i 2022.


Zdjęcie: Janusz Mazur

Janusz Mazur

Nowa Era

Absolwent AGH w Krakowie, WSB-NLU w Nowym Sączu oraz I edycji szkoleń DRIMAGINE (pierwszej polskiej szkoły animacji i VFX). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od ponad 15 lat uczy informatyki i prowadzi dodatkowe zajęcia z grafiki i animacji komputerowej w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Jako przedsiębiorca od wielu lat wspiera firmy w zakresie projektowania grafiki i animacji komputerowej a jako trener szkoli w tej tematyce dzieci, młodzież i dorosłych prowadząc liczne warsztaty.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (części 1 i 2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).


Zdjęcie: Paweł Perekietka

Paweł Perekietka

Nowa Era

Absolwent informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nauczyciel informatyki, pomysłodawca konkursu KOALA (kombinatoryka, algorytmika, logika), członek SNM, popularyzator wiedzy z informatyki i matematyki dyskretnej, autor artykułów metodycznych i programów nauczania, współautor tłumaczenia zasobów Computer Science Unplugged.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (części 1 i 2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).


Zdjęcie: Emil Wasilewski

Emil Wasilewski

Microsoft Azure MVP, Grupa FB Szkoła z Office 365

Microsoft Most Valuable Professional w kategorii Microsoft Azure.
Lider Microsoft Azure User Group Poland – grupy zrzeszającej ekspertów i użytkowników platformy Microsoft Azure.

Certyfikowany architekt oraz trener technologii Microsoft Azure.
Organizator serii konferencji AzureDay Poland oraz wielu innych inicjatyw wśród polskiej społeczności.

Prelegent na wielu konferencjach i spotkaniach lokalnych grup.
Współautor kanału na YouTube “ABŚ – Azure Bez Ściemy”.


Zdjęcie: Piotr Wasyk

Piotr Wasyk

Mikrotik Warsaw Training Center

Certyfikowany trener MikroTik pracujący w branży IT ponad 18 lat. Od 2016 roku wspówłaściciel największego w Europie certum szkoleniowego MikroTik. Na codzień prowadzi szkolenia związane z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT. Swoje doświadcznie wykorzstuje jako architekt sieciowy i konsultant w wielu projektach informatycznych. Współpracuje z jednostkami edukacyjnymi, jest koordynatorem Akademii MikroTik w Polsce.


Zdjęcie: Michał Filipek

Michał Filipek

Mikrotik Warsaw Training Center

Certyfikowany trener MikroTik pracujący w IT od pierwszych lat tego tysiąclecia. Od 2016 roku wspówłaściciel największego w Europie certum szkoleniowego MikroTik. Prowadzi szkolenia związane z sieciami komputerowymi telekomunikacją. Przez wiele lat zajmował się tranzytem ruchu głosowego u wiadoących operatorów telekomunikacyjnych.
Współpracuje z jednostkami edukacyjnymi, jest koordynatorem Akademii MikroTik w Polsce.


Zdjęcie: Dariusz Michalski

Dariusz Michalski

Prokser Warszawa

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Pasjonat druku 3D. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firmy Prokser. Związany z takimi markami jak XYZ, Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC i Samsung.


Zdjęcie: Maciej Tyran

Maciej Tyran

Advisor Sp. z o.o.

Dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w Advisor Sp. z o.o. S.k. ściśle związany z projektem Szkoła w Chmurze.
Poprzednio Prezes zarządu w firmie Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego.
Od 1997 związany z rynkiem edukacyjnym, przez 17 lat pracował dla grupy wydawniczej PWN.

Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji. Doświadczony we wdrażaniu wielu nowoczesnych pomocy dydaktycznych , produktów dla biznesu oraz biura tłumaczeń.
Od 2020 roku spontanicznie: trener Office 365 dla edukacji.

W wolnym czasie biegacz, narciarz i nurek amator.


Zdjęcie: Joanna Alberska

Joanna Alberska

Szkołą w chmurze


Trener ICT, pasjonat technologii i rozwiązań pozwalających osiągnąć jak najlepsze efekty na płaszczyźnie edukacji, aktywności zawodowej i prywatnej. Twórca materiałów instruktażowych, przewodników z zakresu zastosowania programów i aplikacji.


Zdjęcie: Sylwester Chojnacki

Sylwester Chojnacki

Cambium Networks

Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Region Europy Środkowo-Wschodniej, Cambium Networks. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale EiTI na kierunku Telekomunikacji, specjalizując się w szczególności w dziedzinie radiowych systemów telekomunikacyjnych (GSM, TETRA, DECT). Przez wiele lat Sylwester był blisko związany z branżą telekomunikacyjną, a w szczególności z branżą bezprzewodowych usług szerokopasmowych. W latach 1997-2004 pracował w firmie Siemens (piastując stanowiska menadżerskie w centrali firmy oraz w oddziale polskim), gdzie prowadził projekty telekomunikacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. Następne siedem lat (do końca 2011 r.) Zajmowało stanowisko Dyrektora Generalnego oddziału Alvarion w Polsce, aktywnie przyczyniając się do rozwoju bezprzewodowego Internetu szerokopasmowego i rozwiązań WiMAX, głównie na rynku polskim. Od 2012 r. objął nowe stanowisko Menedżera rozwiązań bezprzewodowych w Huawei w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach Skandynawskich, promując innowacyjne rozwiązania bezprzewodowe (LTE) na rynku Enterprise. Jego długie i pionierskie doświadczenie w promocji nowych technologii zaowocowało szybkimi wdrożeniami LTE w Polsce i dalszym rozwojem tego rynku w tej części Europy. Sukces biznesu bezprzewodowego wypromował go do objęcia stanowiska szefa całego zespołu produktowego Enterprise w Polsce przez ponad dwa lata, a później jako dyrektora sprzedaży w sektorze energetycznym. Od lutego 2018 r. Sylwester dołączył do Cambium Networks (ex. Motorola) – amerykańskiej firmy słynącej z technologii bezprzewodowych, aby prowadzić sprzedaż nowoczesnych rozwiązań firmy w części regionu CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia i Ukraina).

Zdjęcie: Tomasz Stachowicz

Tomasz Stachowicz

Atinea, InstaLogik

Założyciel i wiceprezes firmy informatycznej Atinea, współautor konkursu InstaLogik oraz platformy do nauki programowania InstaKod dla Szkół, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra, finalista olimpiad informatycznych i matematycznych. W projekcie InstaLogik odpowiedzialny za marketing i komunikację z użytkownikami.

Zdjęcie: Paweł Wysocki

Paweł Wysocki

Skriware

Swoje doświadczenie zdobywał podczas 5 letniej pracy w Centrum Nauki Kopernik, prowadząc zajęcia w laboratorium fizycznym i robotycznym. Obecnie Senior Trener w Skriware.

Zdjęcie: Maria Zdziech

Maria Zdziech

Grupa MAC

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister pedagogiki medialnej z informatyką) oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i interwencja kryzysowa”. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu, psychologii i komunikacji niewerbalnej. W Grupie MAC S.A. pełni rolę managera ds. produktów w dziale Mac Technologie. Posiadaczka tytułu MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert ) w latach 2017- 2018, 2019- 2020, 2021-2022. Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Zdjęcie: Izabela Blacha

Izabela Blacha

Grupa MAC

CTO – Dyrektor Techniczny w firmie Didactix IT

Zdjęcia: Agnieszka Masny

dr Agnieszka Masny

Grupa MAC

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopeda, właścicielka prywatnego gabinetu logopedyczno – terapeutycznego, wykładowca uniwersytecki, popularyzatorka nauki.

Zdjęcia: Paweł Psuty

Paweł Psuty

GoCloud Polska, Google for Education Partner

Paweł Psuty jest założycielem GoCloud Polska, wiodącego partnera Google w zakresie rozwiązań chmurowych. Nc co dzień realizuje projekty transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach każdego rozmiaru i branży, a także w placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą. I tak już od 20 lat wciela się w rolę architekta projektując niezawodne, globalne rozwiązania informatyczne, konsultanta optymalizującego procesy obsługi klienta, inżyniera weryfikującego bezpieczeństwo dostępu do danych czy trenera upewniającego się, że każdy potrafi maksymalnie wykorzystać potencjał technologii w codziennej pracy. Jego profil zawodowy znajdziecie tutaj: https://www.linkedin.com/in/pawelpsuty/

Zdjęcie: Patryk Kryla

Patryk Kryla

Product Manager Aktin ClassVR

Pracę w firmie Aktin Sp.z.o.o. rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży, a od dwóch lat dodatkowo pełni funkcję Product Managera ClassVR. Odpowiada za obszar innowacji i rozwoju w zakresie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz szeroko pojętego STEAM.

Profesjonalnie i z pasją szkoli zarówno z zakresu obsługi i zastosowania okularów ClassVR jak i z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu wieloprzedmiotowy.

Prywatnie pasjonat nowoczesnych technologii oraz utytułowany tancerz w świecie bboyingu.

Zdjjęcie: Dominik Liguziński

Dominik Liguziński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Aktin Sp.z.o.o.

Z wykształcenia informatyk, a na co dzień specjalista w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada długoletni staż w sprzedaży produktów IOT. Do każdego klienta podchodzi indywidualnie i proponuje rozwiązania szyte na miarę. Prowadzi warsztaty z wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Pasjonat nowych technologii i branży informatycznej.

Prywatnie kolekcjoner filmów, w swojej domowej kolekcji posiada ponad 1000 tytułów.

Zdjęcie: Dawid Łasiński

Dawid Łasiński

GoCloud.pl

dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkół im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage ma prawie 37000 polubień, profil na Instagramie obserwuje ponad 5000 fanów, a kanał edukacyjny na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 60000 osób. Zwycięzca konkursu Twórca Roku w kategorii edukacja i laureat głównej nagrody Twórca Roku 2021. Laureat nagrody Digital Shaper 2020 – lider cyfryzacji i nowych technologii w Polsce, finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019. Wpisany na Listę100 w latach 2019 i 2020 – listę osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Autor podręcznika do chemii dla szkoły podstawowej wydawnictwa MAC. Członek internetowej społeczności SuperBefrzy RP.

Pomysłodawca i współtwórca takich projektów internetowych wspierających edukację jak Nauczycielwsieci.pl , Lekcjewsieci.pl i Akademiaprzyrodnika.pl

Zdjęcia: Maciej Danieluk

Maciej Danieluk

GoCloud.pl

Urodzony w Poznaniu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Twórca, właściciel i długoletni (2002 – 2008) prowadzący portal internetowy dla nauczycieli pod adresem: http://www.literka.pl. Od 2009 roku nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku, oraz informatyki w szkole podstawowej. Laureat konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019. Certyfikowany trener Google dla Edukacji. Trener i edukator umiejętności ICT. Członek społeczności SuperBelfrzy RP, oraz MIEE (od roku 2019). Prelegent wielu konferencji dla nauczycieli, prowadzący autorskie warsztaty związane z wykorzystaniem TiK w edukacji. Autor publikacji z zakresu wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnej, w tym popularnej książki: TiK w Pigułce – narzędziownik nauczyciela. (wyd. CRE EDICON, 2019). W 2021 roku wpisany na listę 100 osób wyróżnionych przez SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. W chwili obecnej prowadzący bloga pod adresem: www.nowoczesnenauczanie.edu.pl

Zdjęcie: Agnieszka Borowiecka

Agnieszka Borowiecka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, super-trener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


Zdjęcie: Jarosław Biszczuk

Jarosław Biszczuk

OEIiZK

Nauczyciel konsultant OEIiZK w Warszawie oraz nauczyciel informatyki i fizyki w LO. W latach 2008-13 współorganizator, juror i autor większości zadań w ogólnopolskim konkursie mat-inf-fiz „Skarabeusz” skierowanym do uczniów liceów. W latach 2004-2005 członek zespołu programistów przygotowującego polską dystrybucję systemu operacyjnego GNU/Linux – Aurox.


Zdjęcie: Małgorzata Witecka

Małgorzata Witecka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w OEIiZK, nauczyciel przyrody, biologii, geografii i informatyki w szkole podstawowej. Wykorzystuje w praktyce Geograficzne Systemy Informacyjne. Przeprowadziła wiele szkoleń w formie stacjonarnej i online dla nauczycieli, w szczególności dotyczących zajęć przyrodniczych w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych.


Zdjęcie: Dorota Janczak

Dorota Janczak

OEIiZK

Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Dydaktyki Cyfrowej oraz jako nauczyciel konsultant, jest także członkinią grupy SuperBelfrzyRP.
Na co dzień wykorzystuje nowoczesne narzędzia i metody pracy z TIK do wpierania uczenia się oraz promuje ich stosowanie przez innych nauczycieli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wielu specjalistycznych kursach. Jest autorką szkoleń dotyczących użycia TIK w pracy z uczniami, a także pomysłodawczynią i koordynatorką licznych projektów edukacyjnych, także międzynarodowych.
Zajmuję się dydaktyką cyfrową, dzieląc się swoją wiedzą poprzez wystąpienia, publikowanie artykułów oraz prowadzenie serwisu eduTIKacja, zawierającego między innymi materiały szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Zdjęcie: Hanna Basaj

Hanna Basaj

OEIiZK

Nauczycielka dyplomowana, specjalność: matematyka, informatyka. Staż pracy w oświacie: 35 lat. Od 2006 roku pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie. Tworzy i prowadzi szkolenia stacjonarne i online z zakresu wykorzystywania TIK w edukacji dla nauczycieli różnych specjalności.


Zdjęcie: Wanda Jochemczyk

Wanda Jochemczyk

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki głównie z algorytmiki i programowania w języku Python. Prowadzi zajęcia w e-klasie z młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu LOGIA. Bierze udział również w pracach Komisji ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Administruje platformami Moodle w OEIiZK.
Współautorka serii podręczników do informatyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.


Zdjęcie: Katarzyna Olędzka

dr Katarzyna Olędzka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki głównie z algorytmiki i programowania w języku Python. Prowadzi zajęcia w e-klasie z młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest członkiem Komisji Zadaniowej Konkursu LOGIA. Administruje platformami Moodle w OEIiZK.

Współautorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.


Zdjęcie: Izabela Rudnicka

Izabela Rudnicka

OEIiZK

Wykładowca, trener edukacji medialnej i filmowej, zastosowania mediów cyfrowych w nauczaniu różnych przedmiotów, w tym także przedmiotów humanistycznych.

Współautorka projektów dotyczących wykorzystania TIK i zastosowania nowych teorii edukacji, metod uczenia się. Autorka publikacji dotyczących edukacji medialnej i cyfrowej na różnych poziomach szkoły, programów i materiałów edukacyjnych, w tym także edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Zdjęcie: Marta Wnukowicz

Marta Wnukowicz

OEIiZK

Nauczyciel, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami i nauczycielami. Autorka artykułów i materiałów edukacyjnych. Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – Pracownia Dydaktyki Cyfrowej.


Zdjęcie: Renata Sidoruk-Sołoducha

Renata Sidoruk-Sołoducha

OEIiZK

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nauczycielka biologii, obecnie również nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną, podnosi jakość swojej pracy. Kierując się słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem” stara się aktywizować swoich uczniów do działań na różnych poziomach życia. Jest Ambasadorem Amgen Teach metody IBSE oraz entuzjastką wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej. Bardzo ceni projekty edukacyjne ponieważ uważa, że poprowadzone w mądry sposób dają one szansę na rozwój ucznia i na ujawnienie ukrytych w młodym człowieku talentów.


Zdjęcie: Justyna Kamińska

Justyna Kamińska

OEIiZK

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Chemik z zawodu i z pasji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli chemii różnych typów szkół. Wieloletni redaktor merytoryczny chemii w wydawnictwie edukacyjnym. Zaangażowana w wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy edukacyjnych w nauczaniu.


Zdjęcie: Agnieszka Samulska

Agnieszka Samulska

OEIiZK

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Uczy informatyki na poziomie rozszerzonym w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.


Zdjęcie: Anna Grzybowska

Anna Grzybowska

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych, edukatorka i trenerka na kursach dla nauczycieli.

Jest autorką programu nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych, multibooka do nauczania geografii oraz zestawu zadań dla uczniów. Autorka obudowy dydaktycznej projektu „Dobry klimat dla morza”, współautorka Poradnika metodycznego dla klasy 5 wydawnictwa Nowa Era. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.


Zdjęcie: Dariusz Brzuska

Dariusz Brzuska

OEIiZK

Specjalista ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Inżynier chemik, w OEIiZK pracuje w zespole Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Trener wolontariuszy w jednej z większych polskich organizacji pozarządowych.

Pasjonat fizykochemicznych metod rozdzielania mieszanin oraz inżynierii procesów ochrony środowiska. W wolnych chwilach zajmuje się zajęciami terenowymi z dziećmi i młodzieżą, także z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo zainteresowany tym, by robić to możliwie bezpiecznie mimo coraz częstszych gwałtownych zjawisk pogodowych.


Zdjęcie: Elżbieta Kawecka

Elżbieta Kawecka

OEIiZK

Absolwentka Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, honorowy profesor oświaty 2015, ambasador Scientix w Polsce. Przez wiele lat kierowała Pracownią Przedmiotów Przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, współautorka wielu publikacji i szkoleń na temat zastosowania nowych technologii w edukacji przyrodniczej.

Obecnie współpracuje z OEIiZK przy realizacji projektu „Future Space”.


Zdjęcie: Elżbieta Pryłowska-Nowak

Elżbieta Pryłowska-Nowak

OEIiZK

Trener, wykładowca, mentor zastosowania mediów cyfrowych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Współautorka projektów lokalnych i międzynarodowych dotyczących wykorzystania cyfrowych mediów i zastosowania nowych podejść do uczenia się. Autorka publikacji, programów i materiałów edukacyjnych; nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Zdjęcie: Dariusz Fabicki

Dariusz Fabicki

OEIiZK

Wieloletni współpracownik i pracownik OEIiZK. Jako doświadczona specjalista chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi, wspierając ich w wykorzystywaniu nowoczesnymi technologii. Za swoje działania był wielokrotnie doceniany przez międzynarodowe społeczności specjalistów. Jego największym osiągnięciem zawodowym jest opracowanie i wdrożenie koncepcji przeprowadzania państwowego egzaminu zawodowego z wykorzystaniem stanowisk komputerowych. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły mu na szeroki rozwój, którym podzielił się w książkach, materiałach szkoleniowych i podręcznikach swojego autorstwa.


Zdjęcie: Marcin Pawlik

Marcin Pawlik

OEIiZK

Pracownik, nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. Autor i współautor projektów, programów i kursów blended learningowych oraz online.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się postprodukcją montażem filmów również postprodukcją materiałów pokonferencyjnych jak i materiałów nagranych przez innych twórców. Dostosowuje je między innymi do publikacji w serwisie YouTube.

Prowadzi szkolenia z edycji, montażu filmu w programach:  Adobe Premiere, Blackmagic Design DaVinci Resolve oraz innym bezpłatnych aplikacjach. Prowadzi zajęcia z nagrywania jak i montażu wideo za pomocą smartfonów, tabletów itp. Zajmuje się szeroko pojętymi multimediami.

Organizuje, oraz prowadzi streamingi, transmisje online, webinary. Streamuje konferencje. W realizacji transmisji online korzysta z rozwiązań komercyjnych jak i często korzysta z rozwiązań bezpłatnych takich jak program OBS Studio.

Jest trenerem oraz praktykiem. Dysponuje bogatą wiedzą na temat tego jak stworzyć studio, tak zwanej  “kablologii”, jak prowadzić nagrania wykładów, konferencji w jaki sposób komunikować się z osobami nagrywanymi i na co zwrócić uwagę podczas nagrywania aby montaż materiału był mniej czasochłonny.

Poza pracą z filmem jest pasjonatem wykorzystywania usług chmurowych w edukacji. Zarówno Microsoft Office 365 jak i Google Workspace (dawniej Google G Suite). Wykorzystuje w swojej pracy podczas prowadzenia szkoleń takie narzędzia jak Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, YouTube. Był wieloletnim Administratorem Microsoft Office 365, obecnie stara się zarządzać chmurą Google Workspace w Ośrodku.

Zdjęcie: Dariusz Stachecki

Dariusz Stachecki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. 

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych), „Technologie mobilne w edukacji” oraz „Programowanie w szkole”.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 i 2021 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek społeczności innowacyjnych nauczycieli „Suberbelfrzy RP”, członek Zespołu ds. Strategii przy MEN (2014-2015). Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (2012-2020). Członek zespołu ekspertów ds. kompetencji cyfrowych Rady Cyfryzacji. Za szczególne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.


Zdjęcie: Michał Grześlak

Michał Tycjan Grześlak

OEIiZK, Grupa FB Szkoła z Office 365

Entuzjasta nowych technologii, trzykrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017, 2020 i 2021). Twórca Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”.

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”.

Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”.

Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.


Zdjęcie: Janusz S. Wierzbicki

Janusz S. Wierzbicki

OEIiZK, Nowa Era

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  

Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.

Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również trzykrotnie (2017, 2020 i 2021) przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (cześć 1,2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).