Czcionka:

Kontrast:

Prelegenci

Lista prelegentów w najbliższych dniach będzie uzupełniana o kolejne nazwiska osób prowadzących wykłady i warsztaty. Zapraszamy do jej śledzenia!

Zdjęcie: Krzysztof Diks

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki

Profesor nauk matematycznych, informatyk.

Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów.

Wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki UW.

W latach 2016 – 2021 przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Popularyzator informatyki i wychowawca wielu pokoleń informatyków.

Opiekun i nauczyciel akademickich medalistów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym.


Ryszard Piramidowicz

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz

Politechnika Warszawska

Ryszard Piramidowicz – optoelektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, a obecnie jej profesor. Od premiery pierwszych Gwiezdnych Wojen zafascynowany światłem laserowym, od ponad 25 lat zajmuje się naukowo zagadnieniami techniki laserów, techniki światłowodowej, spektroskopii optycznej i fotoniki scalonej. Autor i współautor ponad 500 publikacji z dziedziny optoelektroniki.

W latach 1991-1994 nauczyciel w Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 16 w Warszawie, w latach 1998-2003 i 2006-2010 specjalista i główny specjalista w Centrum Badawczo-Rozwojowym Telekomunikacji Polskiej SA (obecnie Orange). Od 2001 roku zatrudniony w Politechnice Warszawskiej. W latach 2008-2020 zastępca dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, w latach 2019-2022 dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Nowych Technologii PW.

Obecnie kierownik Zakładu Optoelektroniki w IMiO i ekspert w firmie VIGO Photonics. Współzałożyciel oraz CEO startupu LightHouse. Przewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

Dodatkowo, absolwent studiów MBA PW i podyplomowego kursu archeologii podwodnej na Wydziale Archeologii UW. Płetwonurek P2 CMAS, płetwonurek archeolog, szermierz systemu F3, trochę żeglarz, trochę narciarz.


Zdjęcie: Maciej M. Sysło

prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Matematyk i informatyk. W połowie lat 1960’ przyglądał się, jak uczniowie z III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. Od połowy lat 1980’ włączył się w przygotowanie rzeszy nauczycieli na ekspansję komputerów w edukacji. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a ostatnio – wprowadzenie powszechnego kształcenia informatycznego, obejmującego nauczanie informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Teraz upowszechnia myślenie komputacyjne, jako uzupełnienie tradycyjnych kompetencji 3R – czytania, pisania i rachowania, i konstrukcjonistyczne podejście do uczenia się. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i grantami krajowymi i zagranicznymi. Więcej na http://mmsyslo.pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Marek_Sysło


Jakub Pachocki

OpenAI

Jakub pracuje jako Principal of Research w OpenAI. Prowadził tam m.in. trening modelu językowego GPT-4 oraz AI wygrywającego z ludźmi w grę Dota 2. Ukończył doktorat z informatyki teoretycznej.


Zdjęcie: Grażyna Koba

Grażyna Koba

Migra Sp. z o.o.

Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 40 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej). Od ponad 20 lat jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. Pierwszy podręcznik (wydany w 1999 roku) napisała dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły pt. „Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum”.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.


Koba-Golaszewska

Katarzyna Koba-Gołaszewska

Migra Sp. z o.o.

Prezes wydawnictwa Migra. Od 2015 roku wspiera nauczycieli i uczniów, zajmując się edukacją informatyczną w Polsce. Tworzyła projekt dodatkowych zajęć dla uczniów wrocławskich szkół z programowania w językach Baltie i Scratch. Absolwentka III LO we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Współautorka podręcznika „Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy” wydanego przez wydawnictwo Migra w 2022 r.

W wolnym czasie trenuje pływanie w kategorii Masters.


Zdjęcie Krzysztof Fortuna

Krzysztof Fortuna

Migra Sp. z o.o.

Nauczyciel dyplomowany z przeszło 20 letnim stażem, na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu w malowniczo położonej Gminie Darłowo. Absolwent Politechniki Warszawskiej o kierunku „Modelowanie i drukowanie 3D”, Politechniki Koszalińskiej o specjalności „Inżynierskie Zastosowania Komputerów” oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej dla uczniów „Noc Systemożerców” oraz Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej „Informatyka dla każdego Europejczyka”. Certyfikowany trener i wdrożeniowiec rozwiązania „Librus Synergia” oraz prelegent na ogólnopolskich konferencjach „Nowoczesny Dyrektor”. Twórca szkolnego „Centrum Edukacji Medialnej i Nowych Technologii” z prawdziwego zdarzenia kinem, studiem filmowym i jedyną w Polsce tak wyposażoną, pracownią druku 3D, która funkcjonuje w szkole już od 5 lat. Ukończył także Warszawską Szkołę Filmową, jest Liderem ogólnopolskiego programu Filmoteka Szkolna, a na gali 40 FFF w Gdyni otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Trzykrotny Laureat LISTY 100 (edycja 2019, 2020, 2021) osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w naszym kraju. Prywatnie motocyklista samotnie podróżujący po Świecie. Obecnie przygotowuje wyjazd do Iranu, a jego podróże można śledzić na profilu FB oraz kanale YT „Fortuna kołem się toczy”.


Zdjęcie: Aleksandra Katana

Aleksandra Katana

Project manager programów Intel® Digital Readiness

Aleksandra zajmuje się implementacją programów edukacyjnych dotyczących Sztucznej Inteligencji w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w ramach grupy Government Partnerships & inititaives. Wcześniej zajmowała się wdrażaniem projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w British Council i na Uniwersytecie Warszawskim.


Zdjęcie: Tomasz Hodakowski

Tomasz Hodakowski

Menedżer ds. sektora edukacji w regionie EMEA, Intel

Obecnie odpowiada za sektor edukacji w regionie EMEA. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach.

Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług.

Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji kadencji 2023-2026. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.


Zdjęcie: Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

Intel

Andrzej zajmuje się w firmie Intel współpracą z europejskimi firmami tworzącymi systemy Sztucznej Inteligencji. Jest również zaangażowany w wysiłki firmy Intel, aby uczynić sztuczną inteligencję bardziej dostępną i zrozumiałą poprzez programy edukacyjne skierowane do młodzieży (AI4Youth) i biznesu. Poza Intelem Andrzej prowadzi zającia w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie współtworzył podyplomowy kurs Sztucznej Inteligencji – Biznes.AI


Zdjęcie: Konrad Sagała

Konrad Sagała

Grupa FB Szkoła z Office 365

Ponad 30 lat w IT, na co dzień zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT, od 15 lat certyfikowany trener technologii Microsoft i Microsoft MVP, w wolnym czasie wspiera edukację w zdalnym nauczaniu.


Zdjęcie: Artur Rudnicki

Artur Rudnicki

Microsoft

Ekspert Microsoft dla Edukacji, Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer. Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.


Zdjęcie: Barbara Michalska

Barbara Michalska

Edu Lead Microsoft

Basia, entuzjastka wszelkich innowacji, które czynią nasz świat lepszym miejscem do życia, a naukę prostszą i bezpieczną. Teraz, gdy technologia stała się nieodłączną częścią codzienności, wierzy, że dzięki jej zastosowaniu uda nam się wspomagać uczenie i przygotować uczniów do wykonywania zawodów przyszłości. W poszukiwaniu metod na budowanie kompetencji przyszłości naszym partnerem mogą być cyfrowe rozwiązania, które stają się pomocnikiem w codziennych zdaniach, ale technologia to dopiero początek tej drogi. Basia to absolwentka Politechniki Warszawskiej, wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz SGH. Zakręcona również na punkcie biegania i fotografii. W Microsoft zajmuje się rynkiem edukacyjnym.


Zdjęcie: Barbara Dubiecka-Kruk

Barbara Dubiecka-Kruk

Microsoft

Nauczycielka matematyki, ekspertka oświatowa, autorka i współautorka: programów nauczania, podręczników do matematyki i publikacji metodycznych, programów rozwojowych i szkoleń, diagnoz i próbnych arkuszy egzaminacyjnych z matematyki; trenerka edukacyjna i edukatorka.  

Zafascynowana edukacyjnymi możliwościami wykorzystania gry Minecraft. Autorka bloga oMatmo.pl, pomysłodawczyni projektu oGRAJmatmę – Laboratoria przyszłości z Minecraft (oGRAJmatme.pl), Microsoft Innovative Educator Fellow, Minecraft Global Training Partner


Zdjęcie Marta Wysocka

Marta Wysocka

Microsoft

Certyfikowana trenerka, koordynatorka projektu cyfryzacji edukacji Miasta Konina, nauczycielka informatyki, koordynatorka ds. IT w III LO w Koninie, entuzjastka nowych technologii, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Expert Educator Fellow. Koordynatorka wielu projektów – Al4Youth, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, SWOI, eSzkoła Moja Wielkopolska, AI Schools, autorka scenariuszy zajęć z informatyki w wydawnictwie Nowa Era.


Dariusz Michalski

Dariusz Michalski

PROKSER

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od ponad 30 lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firm: Prokser i Copy-Print.  Związany z takimi markami jak Ricoh, XYZ, Clevertouch, HP, Lenovo, Dell, Sony, NEC, Samsung i EduMatrix.  Pasjonat druku 3 D. Od 12 lat aktywnie przedstawia drukarki 3D z serii edukacyjnej. Jako pierwsza firma w Polsce oferuje drukarki    3 D pełno kolorowe. Oprócz sprzedaży i Serwisu oferuje szkolenia i wsparcie techniczne dla Szkół.


Zdjęcie: Tomasz Stachowicz

Tomasz Stachowicz

InstaKod, Atinea

Założyciel i wiceprezes firmy informatycznej Atinea, współautor konkursu InstaLogik oraz platformy do nauki programowania InstaKod dla Szkół, absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra, finalista olimpiad informatycznych i matematycznych. W projekcie InstaLogik odpowiedzialny za marketing i komunikację z użytkownikami.


Andrzej Gąsienica-Samek

InstaKod, Atinea

Założyciel i prezes firmy informatycznej Atinea, współautor konkursu InstaLogik oraz platformy do nauki programowania InstaKod dla Szkół. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra. Multimedalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, Mistrz Świata w Programowaniu Zespołowym ICPC w roku 2003. Autor wizji nauczania podstaw programowania i technologii InstaKod, w tym języków Assembly i NianioLang.


Zdjęcie: Anonimowa kobieta

Ewa Gąsienica-Samek

InstaKod

Dyrektor Placówki Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod, współautorka konkursu InstaLogik oraz platformy do nauki programowania InstaKod dla Szkół. Autorka podręcznika do informatyki w szkole podstawowej – „InstaKod. Programowanie od podstaw”. Twórczyni i wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Heliantus”.


Zdjęcie: Alicja Kluczek

Alicja Kluczek

Fundacja Rozwoju Informatyki

Studiuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi zajęcia z informatyki w szkołach ponadpodstawowych.

Zajmuje się także administrowaniem i rozwojem systemów informatycznych Fundacji Rozwoju Informatyki m.in. Systemu Internetowego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Informatycznej Juniorów, konkursu Potyczki Algorytmiczne oraz systemu SZKOPUL.

Opiekowała się reprezentacją Polski na międzynarodowe zawody informatyczne, w tym: Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i Europejską Olimpiadę Informatyczną Dziewcząt.  


Michał Kardaś

Fundacja Rozwoju Informatyki

Studiuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest nauczycielem informatyki w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Wspomaga organizację Olimpiady Informatycznej oraz Olimpiady Informatycznej Juniorów. 


Tomasz Biernacki

IT Media

Ekspert rozwoju i szkoleń w ODN Akademia IT Media. Trener online, nauczyciel, menedżer marketingu z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, IT i telekomunikacyjnej. Certyfikowany Edukator Adobe®.
Certyfikowany trener Design Thinking®. Certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®. Współtwórca programu wspierającego nauczycieli w kompetencjach cyfrowych „Kreatywny start z Adobe” Współtwórca i wdrożeniowiec narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® „Styl myślenia Superbohatera”®. Pomysłodawca i szef projektu Antologii komiksu na 100-lecie odzyskania niepodległości. Współtwórca gry rozwojowej pt. „120 godzin” opartej na idei Work-Life-Harmony. Pomysłodawca i koordynator prekursorskiego rozwiązania do szkolnych podręczników opartego na technologii rozszerzonej rzeczywistości ocoolAR. Wykładowca w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego („trener online”, „zdalna nauka”, „praca synchroniczna i asynchroniczna”, „zwinne techniki w pracy hybrydowej”).


Zdjęcie Artur Hejna

Artur Hejna

IT Media

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji plastycznej, artystycznej, rysunku tradycyjnego i cyfrowego, arteterapii. Prelegent, wykładowca, warsztatowiec.   Łączy elastyczne podejście pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami twórczymi z różnych dziedzin.  Pracował z ludźmi na każdym etapie rozwoju człowieka, poza niemowlęcym.

Specjalizuje się w pobudzaniu ciekawości poznawczej i satysfakcji z rozwijania umiejętności przez swoich uczniów. Wychodzi z założenia, że to radość z tworzenia jest motorem nauki, a efekty są ich wypadkową, nie celem nadrzędnym.


Zdjęcie Iwony Brzuski-Złotnickiej

Iwona Brzózka-Złotnicka

Cyfrowy Dialog

Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, w ramach którego realizuje działania koncentrujące się na promowaniu kompetencji przyszłości i wspieraniu w tym obszarze nauczycieli, rodziców i uczniów. Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Przez 8 lat pracowała w szkole jako nauczycielka języka polskiego. Trenerka i autorka materiałów edukacyjnych, ekspertka edukacyjna specjalizująca się w wykorzystaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się. Popularyzatorka nauki programowania w Polsce, ambasadorka europejskiej akcji Code Week.


Współtwórczyni i koordynatorka programów Mistrzowie Kodowania, Mistrzowie Kodowania Junior, CyfrOFFy kONtakt i Solve for Tomorrow dla Samsung Electronics Polska. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją w Polsce, a także z podmiotami publicznymi – m.in. z NASK, Cyfryzacja.gov i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Czterokrotnie znalazła się wśród laureatów Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych


Konrad Wierzchowski

Dell Technologies

Ekspert w dziedzinie systemów komputerowych i nowych technologii. Posiada ponad 10 letnie doświadczenia w branży IT, z czego 5 ostatnich lat w pracy z rynkiem edukacyjnym, pełniąc role Education Managera, gdzie zrealizował wiele projektów i szkoleń edukacyjnych. Współpracował z placówkami edukacyjnymi w całej Europie oraz wdrażał nowoczesne technologie do rynku edukacyjnego.

W Dell Technologies od dwóch lat wdraża program wsparcia edukacji Dell Edu 360 realizowany wspólnie z firmą Intel na terenie Centralnej i Wschodniej Europy.

Absolwent Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Prywatnie lubi polatać dronem oraz przeczytać dobrą książkę.


Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz

Edukacja na NOWO

Nauczyciel informatyki w LO, programista, członek zarządu Szkolnej Sekcji Informatyki przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology i Google IT Automation with Python.


Konrad Kosieradzki

Edukacja na NOWO

Trener rozwoju osobistego, coach z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów w międzynarodowych firmach. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.


Łukasz Dzieran

Eduko

Łukasz Dzieran – edukator, trener kompetencji cyfrowych oraz fan praktycznych zastosowań druku 3D. Pracuje z młodzieżą, seniorami oraz nauczycielami. Jest popularyzatorem nauki i pasjonatem technologii przyszłości.

Obecnie  zajmuje się wszystkimi obszarami związanymi z drukiem 3d w fundacji „EDUKO” wcześniej był edukatorem w Centralnym Domu Technologii, zdobywał doświadczenie w Centrum Nauki Kopernik, jako animator oraz opiekun wystawy „Nowy Świat w Ruchu”, przygodę z popularyzacją nauki zaczął w na studiach w kole naukowym „Flogiston” Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i kontynuował w stowarzyszeniu studentów i absolwentów „Klatrat” tejże uczelni.

Organizował Konferencje „Youngchem” prowadził zajęcia w ramach „Niezwykłej Lekcji Chemii” przygotowywał świeżo upieczonych maturzystów na wejście w świat studiów w ramach obozów „Naukowego Lata z Politechniką”. Obstawiał stanowiska na „Festiwalu nauki” w Warszawie.

W wolnych chwila gra w gry planszowe, buduje z LEGO oraz uczestniczy w grach RPG.


Karolina Dryńska

Eduko

Achitektka, pasjonatka jazdy konnej, a w szczególności skoków przez przeszkody.

Od kilku lat zajmuję się rozpowszechnianiem nowych technologii wśród najmłodszych. Tym razem zaprosi Państwa na warsztaty z „Zosią – małą nauczycielką” – innowacyjnym robotem. Na co dzień pracuje z dziećmi jako edukator, prowadzi warsztaty dla dzieci i szkolenia dla nauczycieli z kodowania.  


Prof. ucz. dr hab. Anna Żurek

Uniwersytet Wrocławski
Fundacja Wspierania Myśli Polskiej

Profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, badacz i dydaktyk, dyrektorka Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, pomysłodawczyni serii wydawniczej „Glotto-Logo”, poświęconej zagadnieniom związanym z nauczaniem języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego, wielojęzycznością i logopedią. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka, bilingwizmu, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, komunikacji międzykulturowej oraz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym (w tym uchodźczym). Kształci kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego, prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, w tym w formie on-line (np. https://www.nakoncujezyka.uni-freiburg.de/).


dr Katarzyna Stankiewicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Fundacja Wspierania Myśli Polskiej

Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z wykształcenia pedagog (edukacja ustawiczna) i polonistka z przygotowaniem do nauczania języka polskiego jako obcego; lektorka języka polskiego jako drugiego/obcego. Jest zaangażowana w działania na rzecz integracji imigrantów oraz wsparcia edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Ma doświadczenie w pracy w szkole polonijnej oraz w polskiej szkole podstawowej z dziećmi ukraińskimi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem cudzoziemskim. Tworzy materiały dydaktyczne, w tym w formie on-line. W latach 2016-2017 z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego współkierowała grupą „Edukacja” w ramach prac nad miejskim Modelem Integracji Imigrantów w Gdańsku. Naukowo interesuje się pedagogiką międzykulturową, wsparciem rodziny w sytuacji migracji, edukacją i integracją dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz kulturowymi aspektami nauczania języków obcych.


Zdjęcie: Agnieszka Borowiecka

Agnieszka Borowiecka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, super-trener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

OEIiZK


Zdjęcie: Jarosław Biszczuk

Jarosław Biszczuk

OEIiZK

Nauczyciel konsultant OEIiZK w Warszawie oraz nauczyciel informatyki i fizyki w LO. W latach 2008-13 współorganizator, juror i autor większości zadań w ogólnopolskim konkursie mat-inf-fiz „Skarabeusz” skierowanym do uczniów liceów. W latach 2004-2005 członek zespołu programistów przygotowującego polską dystrybucję systemu operacyjnego GNU/Linux – Aurox.


Zdjęcie: Małgorzata Witecka

Małgorzata Witecka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w OEIiZK, nauczyciel przyrody, biologii, geografii i informatyki w szkole podstawowej. Wykorzystuje w praktyce Geograficzne Systemy Informacyjne. Przeprowadziła wiele szkoleń w formie stacjonarnej i online dla nauczycieli, w szczególności dotyczących zajęć przyrodniczych w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych.


Zdjęcie: Dorota Janczak

Dorota Janczak

OEIiZK

Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na stanowisku kierownika Pracowni Dydaktyki Cyfrowej oraz jako nauczyciel konsultant, jest także członkinią grupy SuperBelfrzyRP.
Na co dzień wykorzystuje nowoczesne narzędzia i metody pracy z TIK do wpierania uczenia się oraz promuje ich stosowanie przez innych nauczycieli. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wielu specjalistycznych kursach. Jest autorką szkoleń dotyczących użycia TIK w pracy z uczniami, a także pomysłodawczynią i koordynatorką licznych projektów edukacyjnych, także międzynarodowych.
Zajmuję się dydaktyką cyfrową, dzieląc się swoją wiedzą poprzez wystąpienia, publikowanie artykułów oraz prowadzenie serwisu eduTIKacja, zawierającego między innymi materiały szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.


Zdjęcie: Hanna Basaj

Hanna Basaj

OEIiZK

Nauczycielka dyplomowana, specjalność: matematyka, informatyka. Staż pracy w oświacie: 35 lat. Od 2006 roku pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie. Tworzy i prowadzi szkolenia stacjonarne i online z zakresu wykorzystywania TIK w edukacji dla nauczycieli różnych specjalności.


Zdjęcie: Wanda Jochemczyk

Wanda Jochemczyk

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki głównie z algorytmiki i programowania w języku Python. Prowadzi zajęcia w e-klasie z młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu LOGIA. Bierze udział również w pracach Komisji ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Administruje platformami Moodle w OEIiZK.
Współautorka serii podręczników do informatyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.


Zdjęcie: Katarzyna Olędzka

dr Katarzyna Olędzka

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki głównie z algorytmiki i programowania w języku Python. Prowadzi zajęcia w e-klasie z młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest członkiem Komisji Zadaniowej Konkursu LOGIA. Administruje platformami Moodle w OEIiZK.

Współautorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.


Zdjęcie: Izabela Rudnicka

Izabela Rudnicka

OEIiZK

Wykładowca, trener edukacji medialnej i filmowej, zastosowania mediów cyfrowych w nauczaniu różnych przedmiotów, w tym także przedmiotów humanistycznych.

Współautorka projektów dotyczących wykorzystania TIK i zastosowania nowych teorii edukacji, metod uczenia się. Autorka publikacji dotyczących edukacji medialnej i cyfrowej na różnych poziomach szkoły, programów i materiałów edukacyjnych, w tym także edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Zdjęcie: Marta Wnukowicz

Marta Wnukowicz

OEIiZK

Nauczyciel, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami i nauczycielami. Autorka artykułów i materiałów edukacyjnych. Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – Pracownia Dydaktyki Cyfrowej.


Zdjęcie: Renata Sidoruk-Sołoducha

Renata Sidoruk-Sołoducha

OEIiZK

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nauczycielka biologii, obecnie również nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną, podnosi jakość swojej pracy. Kierując się słowami Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem” stara się aktywizować swoich uczniów do działań na różnych poziomach życia. Jest Ambasadorem Amgen Teach metody IBSE oraz entuzjastką wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej. Bardzo ceni projekty edukacyjne ponieważ uważa, że poprowadzone w mądry sposób dają one szansę na rozwój ucznia i na ujawnienie ukrytych w młodym człowieku talentów.


Zdjęcie: Justyna Kamińska

Justyna Kamińska

OEIiZK

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Chemik z zawodu i z pasji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli chemii różnych typów szkół. Wieloletni redaktor merytoryczny chemii w wydawnictwie edukacyjnym. Zaangażowana w wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy edukacyjnych w nauczaniu.


Zdjęcie: Agnieszka Samulska

Agnieszka Samulska

OEIiZK

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Uczy informatyki na poziomie rozszerzonym w VIII LO im. Władysława IV w Warszawie.


Zdjęcie: Anna Grzybowska

Anna Grzybowska

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych, edukatorka i trenerka na kursach dla nauczycieli.

Jest autorką programu nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych, multibooka do nauczania geografii oraz zestawu zadań dla uczniów. Autorka obudowy dydaktycznej projektu „Dobry klimat dla morza”, współautorka Poradnika metodycznego dla klasy 5 wydawnictwa Nowa Era. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.


Zdjęcie: Dariusz Brzuska

Dariusz Brzuska

OEIiZK

Specjalista ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Inżynier chemik, w OEIiZK pracuje w zespole Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Trener wolontariuszy w jednej z większych polskich organizacji pozarządowych.

Pasjonat fizykochemicznych metod rozdzielania mieszanin oraz inżynierii procesów ochrony środowiska. W wolnych chwilach zajmuje się zajęciami terenowymi z dziećmi i młodzieżą, także z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo zainteresowany tym, by robić to możliwie bezpiecznie mimo coraz częstszych gwałtownych zjawisk pogodowych.


Zdjęcie: Elżbieta Pryłowska-Nowak

Elżbieta Pryłowska-Nowak

OEIiZK

Trener, wykładowca, mentor zastosowania mediów cyfrowych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Współautorka projektów lokalnych i międzynarodowych dotyczących wykorzystania cyfrowych mediów i zastosowania nowych podejść do uczenia się. Autorka publikacji, programów i materiałów edukacyjnych; nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.


Zdjęcie: Dariusz Fabicki

Dariusz Fabicki

OEIiZK

Wieloletni współpracownik i pracownik OEIiZK. Jako doświadczona specjalista chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi, wspierając ich w wykorzystywaniu nowoczesnymi technologii. Za swoje działania był wielokrotnie doceniany przez międzynarodowe społeczności specjalistów. Jego największym osiągnięciem zawodowym jest opracowanie i wdrożenie koncepcji przeprowadzania państwowego egzaminu zawodowego z wykorzystaniem stanowisk komputerowych. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły mu na szeroki rozwój, którym podzielił się w książkach, materiałach szkoleniowych i podręcznikach swojego autorstwa.


Zdjęcie: Marcin Pawlik

Marcin Pawlik

OEIiZK

Pracownik, nauczyciel konsultant w OEIiZK w Warszawie. Autor i współautor projektów, programów i kursów blended learningowych oraz online.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się postprodukcją montażem filmów również postprodukcją materiałów pokonferencyjnych jak i materiałów nagranych przez innych twórców. Dostosowuje je między innymi do publikacji w serwisie YouTube.

Prowadzi szkolenia z edycji, montażu filmu w programach:  Adobe Premiere, Blackmagic Design DaVinci Resolve oraz innym bezpłatnych aplikacjach. Prowadzi zajęcia z nagrywania jak i montażu wideo za pomocą smartfonów, tabletów itp. Zajmuje się szeroko pojętymi multimediami.

Organizuje, oraz prowadzi streamingi, transmisje online, webinary. Streamuje konferencje. W realizacji transmisji online korzysta z rozwiązań komercyjnych jak i często korzysta z rozwiązań bezpłatnych takich jak program OBS Studio.

Jest trenerem oraz praktykiem. Dysponuje bogatą wiedzą na temat tego jak stworzyć studio, tak zwanej  “kablologii”, jak prowadzić nagrania wykładów, konferencji w jaki sposób komunikować się z osobami nagrywanymi i na co zwrócić uwagę podczas nagrywania aby montaż materiału był mniej czasochłonny.

Poza pracą z filmem jest pasjonatem wykorzystywania usług chmurowych w edukacji. Zarówno Microsoft Office 365 jak i Google Workspace (dawniej Google G Suite). Wykorzystuje w swojej pracy podczas prowadzenia szkoleń takie narzędzia jak Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, YouTube. Był wieloletnim Administratorem Microsoft Office 365, obecnie stara się zarządzać chmurą Google Workspace w Ośrodku.

Zdjęcie: Dariusz Stachecki

Dariusz Stachecki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. 

Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych), „Technologie mobilne w edukacji” oraz „Programowanie w szkole”.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 i 2021 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek społeczności innowacyjnych nauczycieli „Suberbelfrzy RP”, członek Zespołu ds. Strategii przy MEN (2014-2015). Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji (2012-2020). Członek zespołu ekspertów ds. kompetencji cyfrowych Rady Cyfryzacji. Za szczególne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.


Zdjęcie: Michał Grześlak

Michał Tycjan Grześlak

OEIiZK, Grupa FB Szkoła z Office 365

Entuzjasta nowych technologii, trzykrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017, 2020 i 2021). Twórca Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”.

Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”.

Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”.

Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.


Zdjęcie: Janusz S. Wierzbicki

Janusz S. Wierzbicki

OEIiZK, Nowa Era

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  

Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.

Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również trzykrotnie (2017, 2020 i 2021) przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021 (cześć 1,2) oraz Informatyczna Książka Roku 2022 (część 3).