Czcionka:

Kontrast:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z podziałem zadań przy organizacji konferencji między Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Fundację Rozwoju Informatyki prosimy zapoznać się dwoma dokumentami zawierającymi informacje na temat przetwarzania podawanych przez Państwa danych osobowych na potrzeby udziału w konferencji Majowe Mrozy w Warszawie: