Czcionka:

Kontrast:

Podsumowania i wnioski z sesji „Okrągłych stołów”

Data publikacji: 27 maja 2023, 01:26

Temat: Laptop dla czwartoklasisty

PRZEBIEG DYSKUSJI

Rozmawiano o:

 • Zabezpieczeniu komputera (oprogramowanie i zabezpieczenie fizyczne)
 • Wykorzystanie w domu: sieć, prace domowe, offline
 • Problemy w szkole-przechowywanie laptopów w szkole; Co jak się zepsuje w szkole? Szkoła będzie winna zawsze jak się cos wydarzy z tym sprzętem w domu.
 • Praca w parach

WNIOSKI/PLANY DZIAŁAŃ

 • Mierna wartość sprzętu dla nauczyciela
 • Nauczyciel dostanie sprzęt tańszy niż uczeń
 • Dla szkół, a nie dla ucznia (dla szkół cykliczny program odnawiający sprzęt)
 • BYOD

JAK POGŁĘBIĆ TEN TEMAT?

Rozmowa z osobami decyzyjnymi

Temat: Jak możemy (szkoła) wykorzystać AI do wspierania uczniów, nauczycieli, rodziców

PRZEBIEG DYSKUSJI

Rozmawiano o:

 • Rozmawiajmy z uczniami, pytajmy
 • Szkolenia dla nauczycieli – przygotowanie, wzmocnienie komfortu pracy
 • Uczniowie zadają pytania – „Czy możemy oficjalnie używać czatu GPT?”
 • Nauczyciele mają obawy czy wolno w szkole tego narzędzia używać
 • Wykorzystanie w procesie twórczym AI (w ujęciu krytycznym)
 • Diagnoza zagrożeń lub problemów w zdrowiu psychiczno-fizycznym
 • Tworzenie sytuacji problemowych, w których będą mogli rozważyć dobre i złe scenariusze
 • Wykorzystanie AI do innowacyjnego uczenia się (podkładanie dialogu pod postać historyczną)

WNIOSKI/PLANY DZIAŁAŃ

 • Nikt nie zabrania – próbujemy
 • Rozmawiajmy z uczniami i rodzicami
 • Twórzmy scenariusze zastosowań
 • Włączenie zagadnień AI do podstawy programowej
 • Uczmy się od siebie
 • Konsultacje video z ekspertami

JAK POGŁĘBIĆ TEN TEMAT?

Temat: Druk 3D – jak sobie radzić z drukiem 3D – porady eksperckie

PRZEBIEG DYSKUSJI

Rozmawiano o:

 • Skąd wiedzieć jaką temperaturę druku ustalić?

Sprawdzić czy PLA, sprawdzić na opakowaniu zakres temperatur dla danego filamentu. Najlepiej podgrzać stół do 45-60⁰C. Filamenty należy suszyć w specjalnej suszarce do filamentów. Problemy z drukiem czasami wynikają z tego, że filament jest wilgotny. Zdarza się, że nawet nowy filament trzeba dosuszyć.

 • Dlaczego druk nie przykleja się do stołu?

Powodem może być mokry filament, brudny stół, źle skalibrowana drukarka (odległość stół – dysza).

 • Jak można wykorzystać drukarki 3D w szkole?

Przykłady projektów: prezent dla absolwentów z klas 8 – puchary/osłonki na kwiaty ze spersonalizowanym napisem.

 • „Our faces” – wykorzystanie skanera – skanowanie twarzy uczniów: umieszczenie wydruków 3D na tablicy
 • Tablo 3D – popiersia absolwentów zamiast zdjęć
 • Tabliczki na drzwi w szkole (np. sekretariat, biblioteka) – zaprojektowane przez uczniów
 • Numerki do szatni wydrukowane na drukarce 3D – zaprojektowane przez uczniów

WNIOSKI/PLANY DZIAŁAŃ

JAK POGŁĘBIĆ TEN TEMAT?

www.migra.pl/druk3D

Temat: Aspekty prawne korzystania z materiałów stworzonych przez sztuczną inteligencję

PRZEBIEG DYSKUSJI

 • Nie mamy aktualnego prawa regulującego te kwestie. Problemem w uregulowaniu jest to w jaki sposób SI już pozyskała dane (nielegalne pozyskanie treści). Dużo rzeczy jest podobnych do siebie, ale czy są to dzieła zależne czy nie.
 • Podano przykłady zapożyczeń od żywych autorów i problemów z wykorzystaniem takich dzieł.
 • Orzecznictwo USA idzie w kierunku, że twórca generujący coś dzięki SI nie jest twórcą a zleceniodawcą. Nie chroni go prawo autorskie.

WNIOSKI/PLAN DZIAŁAŃ

 • Spotkanie z prawnikiem
 • Dzieła SI pokazujemy w zamkniętej grupie edukacyjnej i nie pokazujemy na zewnątrz.

Temat: Ocenianie w szkole – co możemy robić, żeby miało sens?

PRZEBIEG DYSKUSJI

Rozmawiano o: 

 • Na początek zastanawialiśmy się dla kogo, po co i dlaczego oceniamy w szkole. 
 • Dla kogo?- dla ucznia i dla jego rodzica, ale także dla szkoły (dla nauczyciela, dyrektora) oraz dla MEIN
 • Dlaczego? – by ocenić postępy ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, by sprawdzić czy spełnione są wymagania edukacyjne, ale także by ocenić poziom uczenia, realizację celów edukacyjnych 
 • Czemu służy? – jako informacja dla ucznia (głównie w ocenianiu kształtującym), ale także np. do selekcji (np. nabór do szkół)

Cechy dobrego oceniania:

konstruktywne, motywujące, obiektywne, informujące o postępach ucznia ale także o tym, w czym ma problemy i jak może przebiegać dalsza praca, dobrze, gdyby ocenianie przez nauczyciela było wsparte samooceną ucznia i oceną rówieśniczą (uczniów należy do tego odpowiednio przygotować)

WNIOSKI/PLAN DZIAŁAŃ

 • przy ocenianiu kierowanie się szacunkiem do ucznia jako człowieka,
 • szukać talentów i starać się je rozwijać (zamiast koncentrować się na szukaniu błędów),
 • dawać wsparcie psychiczne,
 • stosować ocenianie kształtujące a podsumowujące stosować tylko na koniec roku szkolnego,
 • “przeorać system”, zacząć od postawy programowej,
 • zmniejszyć liczebność klas,
 • zdobyć czas na ocenianie kształtujące,
 • ważne jest doskonalenie nauczycieli oraz ich refleksja nad swoją pracą,
 • wzmocnić prestiż zawodu nauczyciela, zadbać o selekcję pozytywną do zawodu.

JAK POGŁĘBIĆ TEN TEMAT?

 • ocenić i zweryfikować system oceniania