Czcionka:

Kontrast:

Zapraszamy na sesję dyskusyjną, tzw. „okrągłe stoły”

Data publikacji: 23 maja 2023, 02:35

Czy kiedykolwiek nudziłeś się na konferencji? Czy straciłeś kiedyś czas na spotkaniu, które do niczego nie doprowadziło?

Odpowiadając na prośby uczestników, w tym roku zaplanowaliśmy dla Was przestrzeń i czas na swobodne rozmowy o edukacji. Zamiast jednej sesji warsztatowej organizujemy sesję dyskusyjną, tzw. „okrągłe stoły”. Będzie to okazja do rozmowy w mniejszych grupach na interesujące Was tematy. 

Dlatego prosimy, by jeszcze przed konferencją zastanowić się nad tematem, który chcielibyście zgłosić i zaprosić innych uczestników do dyskusji.

Na zgłoszenia będziemy czekali podczas pierwszej przerwy na kawę. Tematy zgłoszone do dyskusji przedstawimy pod koniec drugiej sesji wykładowej. Osoba zgłaszająca temat zostanie moderatorem dyskusji 😊.

Dyskusję organizujemy zgodnie z pięcioma zasadami Open Space Technology, które angażują wszystkich w bezpośredni dialog, zajmują się tylko tym, co najważniejsze dla uczestników i doprowadzają do prawdziwych wniosków.

Zasady, którymi będziemy się kierować:

Wszyscy, którzy tu są, to właściwi ludzie.

Cokolwiek się wydarzy, to jedyne co mogło się stać.

Wszystko się zaczyna, kiedy przychodzi na to czas.

Co się skończyło, to się skończyło, a co się nie skończyło, trwa.

Prawo dwóch stóp.

Bardzo liczymy na Wasze zaangażowanie i chęć rozmowy o tym co ważne.