Czcionka:

Kontrast:

Edukacyjne zasoby internetowe w pracy z dzieckiem uchodźczym z Ukrainy

Data publikacji: 22 maja 2023, 09:57

Warsztat ma na celu przybliżenie nauczycielom możliwości wykorzystywania pomocy i narzędzi zamieszczonych w Internecie w pracy z uczniem uchodźczym z Ukrainy. Zaprezentowane zostaną efekty prac projektowych pt. „Integracja poprzez język” prowadzonych w ramach ministerialnego programu „Nauka dla Społeczeństwa”, których celem jest stworzenie platformy on-line kierowanej do nauczycieli, oferującej materiały dydaktyczne, programy oraz inne interaktywne formy wsparcia (doradztwo, webinaria i inne) pomocne w nauczaniu języka polskiego jako obcego i nie tylko. Założeniem projektu jest integracja uczniów ukraińskich poprzez rozwijanie ich kompetencji językowych, a jego celem – wyposażenie nauczycieli poprzez platformę on-line i towarzyszące jej działania w niezbędne materiały, wiedzę i kompetencje do wspierania tego procesu.

Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego i nie tylko