Czcionka:

Kontrast:

Arduino i doświadczenie

Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 02:40

Omówione zostanie doświadczenie w którym pomiar wykonany przy pomocy płytki Arduino przekazany zostanie do programu Excel. Zaczniemy od omówienia możliwości jakie oferuje technika cyfrowa w przeprowadzaniu doświadczeń oraz przedstawiona zostanie płytka Arduino a zakończymy zebraniem pomiarów i wykonywaną w czasie pomiarów wizualizacją i numeryczną obróbką.

Na warsztaty zapraszamy wszystkich zainteresowanych doświadczaniem interaktywnych narzędzi.