Czcionka:

Kontrast:

Nauka języka polskiego jako obcego wsparta TIK

Data publikacji: 9 maja 2022, 01:36

W czasie warsztatu będzie można poznać przykładowe zasoby wpierające naukę języka polskiego oraz narzędzia TIK ułatwiające pracę z uczniem poznającym język polski.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.