Czcionka:

Kontrast:

Zaczynamy programować w języku Python

Data publikacji: 6 maja 2022, 02:39

Na warsztatach pokażemy, w jaki sposób zaczynać uczniów uczyć programowania w języku Python. Tym samym uczestnicy warsztatów również zaczną od początku. Rozpoczniemy od zapoznania się ze środowiskiem programistycznym języka Python, tworząc proste programy, m.in. wyświetlające napisy na ekranie, wykonujące proste obliczenia na zmiennych i wyprowadzające wyniki na ekran. Będziemy stosować podstawowe instrukcje warunkowe i iteracyjne. Na warsztatach wskażemy również, jakie błędy uczniowie najczęściej popełniają na początku nauki programowania – na co zwracać uwagę. Będziemy zatem też zdobywać umiejętności znajdowania i poprawiania błędów w gotowych programach.

Na warsztat zapraszamy nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.