Czcionka:

Kontrast:

Liveworksheets – kreator interaktywnych arkuszy

Data publikacji: 26 kwietnia 2022, 03:35

Podczas warsztatów uczestnicy poznają platformę Liveworksheets umożliwiającą przekształcenie tradycyjnej karty pracy zapisanej w formacie pdf na interaktywny arkusz zawierający linki do różnych zasobów w sieci Internet oraz ćwiczenia typu: przeciągnij i upuść, wybierz z listy rozwijalnej, wpisz prawidłową odpowiedź, zaznacz prawidłową odpowiedź, połącz linią. Przygotowane interaktywne arkusze można udostępniać uczniom. Uczeń korzystający z arkusza nie musi mieć założonego konta na tej platformie, po wykonaniu ćwiczeń może samodzielnie sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi lub wysłać je na adres e-mail nauczyciela. Nauczyciel może wykorzystać przygotowane arkusze na lekcjach prowadzonych online lub stacjonarnych prowadzonych w salach wyposażonych w komputery lub tablety.

Na warsztaty zapraszamy nauczycieli wszystkich specjalności